God praktikoplæring betyder dygtige faglærte

Se, hør, læs om “Praktikmål i Nordlys”

Praktikmål er de kompetencer, som eleverne skal opnå i løbet af deres praktikperioder. En konsekvent håndtering af praktikmål kan styrke kvaliteten i hele erhvervsuddannelsen for den enkelte elev. Den danske del af et stort nordisk projekt har resulteret i 6 konkrete anbefalinger for praktikmålenes udformning og brugen i praksis.

aplfilm

Praktikmål i Nordlys

Filmen “Praktikmål i Nordlys” blev til i anledning af projektet: En mester, flere elever og eksperter viser ambitioner for praktikken i de danske erhvervsuddannelser. Praktikpladser bidrager med en læring, som eleverne ikke kan opnå i skolen.

Notatet “Praktikmål: Udformning & praksis” beskriver undersøgelsen bag de 6 anbefalinger. Anbefalingerne er blevet fremlagt flere gange for eksperter i erhvervsuddannelserne.
Næste præsentation:  Nordyrk, 8-10 juni 2016, Roskilde.

Nordisk projekt om læring på arbejdspladsen

Dygtige faglærte er en forudsætning for en velfungerende produktion, for et innovativt håndværk og for en effektiv service og handel. Samlet set: Et uundværligt bidrag til erhvervslivet!

Erhvervsuddannelserne står for en væsentlig del af kompetenceforsyningen i de nordiske lande. I Danmark vælger stadig alt for få unge en erhvervsuddannelse, og alt for få kender endnu til de muligheder en erhvervsuddannelse giver.

Selvom de nordiske lande har meget forskellige uddannelsessystemer, kan man lære af hinanden. Nordiske principper – såsom hensyn til individuel udvikling og læring i fællesskaber – forbinder os. Dermed består der en vis fælles forståelse, og best practice i det ene land kan blive next practice i et andet land.

Det nordisk forankrede projekt “Læring på arbejdspladsen” ville levere bidrag til at styrke praktikdelen af erhvervsuddannelserne.

I Danmark

Danmark har et traditionsstærkt og succesrigt vekseluddannelsessystem, hvor typisk ca. 2/3 dele af en uddannelse foregår med elevløn i en praktikvirksomhed. Også i perioder med lavkonjunkturer er der mulighed for at gennemføre sin erhvervsuddannelse, da praktikcentre kan slå bro henover perioder i fag med mangel på praktikpladser. Flere nye veje fører til videregående uddannelser, som man kan bygge på en praktisk forankret erhvervsuddannelse.

Sammenlagt et stort potentiale for at tiltrække unge og at dygtiggøre i de mest velgnede rammer – i praksis! Og det er nødvendigt, for unge har brug for bæredygtig uddannelse, ligesåvel som Danmark har brug for dygtige faglærte.

I praktikken

Der er en stigende bevidsthed om, at god praktikoplæring er en del af virksomhedens kvalitetsfokus. Ligesom alt kvalitetsarbejde kræver god oplæring viden, bevidsthed om metoder, velegnede værktøjer og kompetencer.

Det danske projekt fokuserede på “praktikmål” og deres anvendelighed i praksis. Praktikmål er de kompentencemål, som elever skal opnå i løbet af deres praktikperioder. Praktikmål hænger tæt sammen med arbejdsopgaver, læring og evalueringer.

Projektet har resulteret i 6 konkrete anbefalinger for praktikmålenes udformning og brugen i praksis. Anbefalingerne er affødt af projektets 1½-årige praksisundersøgelse og dokumenteret i et afsluttende notat. Praksisundersøgelsen blev ledsaget af nordisk udveksling og nye lokale tiltag på de 3 fagområder elektriker, byggeri og SOSU.

KonferenceflyerDer blev afholdt en landsdækkende konference under deltagelse af de nordiske partnere (maj 2015): “Nytænkning i praktikken – klar til reformen!”. Forinden udvekslede de nordiske partnere på en intern konference om “Læring på arbejdspladsen – dansk praksis i nordisk dialog”. Konferencen har foranlediget filmen “Praktikmål i Nordlys”.

Undervisningsministeriet repræsenterede den danske styregruppe, imens deltagere fra tre brancheområders forskellige tilgange bidrog fra hver deres praksis. Projektet startede i sept. 2013 og blev afsluttet pr. dec. 2015.